Algemeen
Toegang tot en gebruik van de webshop van Hippetrends.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Webshop betekent de volledige aanvaarding instemming met deze voorwaarden. 

Wijzigingen van deze voorwaarden
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Lijst van cookies die we gebruiken

Google _ga, _gat, _gid Google Analytics cookies om het gebruik van onze webshop anoniem te meten en waarnodig te verbeteren.
woocommerce_cart_hash* Functioneel sessie_id cookie (security/integrity hash)
woocommerce_items_in_cart* Voor de artikelen in jouw winkelwagen, dit is noodzakelijk om te kunnen bestellen
woocommerce_recently_viewed* De door jouw laatst bekeken producten.

Google Analytics
Deze website maakt gebruikt van Google Analytics cookies om ons inzicht te geven in het gedrag van onze webshop bezoekers zodat we onze webshop kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. Dit doen we geheel anoniem, dit wil zeggen dat het laatste octet van je IP-adres wordt gemaskeerd en dat we de optie ‘gegevens delen’ hebben uitgezet. Ook maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Deze gegevens bewaren we 26 maanden. *Functionele cookies Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze webshop. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze webshop. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets wilt kopen in onze webshop.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Jansen PMTL Trading. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Jansen PMTL Trading of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Aansprakelijkheid Hippetrends.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die bezoekers c.q. gebruikers van deze website lijden als gevolg van het gebruik van informatie en/of diensten van de website en onjuistheden en/of onvolledigheden van de opgenomen informatie en tarieven.

Privacy Hier lees je onze privacyverklaring

Koppeling naar websites van derden Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.