Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Bij Hippetrends.nl vinden we het ontzettend belangrijk om de privacy van elke consument en klant te respecteren. Daarom willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Dit doen we altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op deze website.

Over ons
De webshop www.hippetrends.nl is een handelsnaam van en wordt beheerd door Jansen PMTL Trading. Jansen PMTL Trading is de verwerkings-verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:

Hippetrends.nl
p.a. Meerkoetlaan 45
6641 ZA Beuningen
T. 0623263388
E. info@hippetrends.nl

KvK: 66329094

Beveiligde verbinding
Al het dataverkeer van deze webshop gaat over een beveiligde SSL verbinding, deze kun je herkennen aan het (groene) slotje in de browserbalk. Hippetrends.nl slaat website gerelateerde informatie op in een beveiligde database gehost in Nederland. En daar blijven ze ook. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Dat beloven we!

Veilig betalen
Alle betalingen lopen via Sisow. In het kader van de dienstverlening van Sisow ontvangen ze persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt binnen Sisow, zodat op basis van een wettelijke verplichting een gedegen cliëntenonderzoek kan worden uitgevoerd. De privacy statement van Sisow (PDF) vindt je hier: privacystatement

Alle financiële transacties op deze website worden gefaciliteerd door Sisow. Sisow is een onafhankelijke derde partij en respecteert je privacy. Sisow is inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare Collecting Payment Service Provider (CPSP) binnen Nederland.

  • De betalingsverbinding tussen Hippetrends.nl en Sisow is altijd beveiligd middels SSL. 
  • Duidelijke en vertrouwde betalingsschermen vanuit je eigen bank

Met welk doel gebruiken we je persoonsgegevens?
Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: 

  • Je naam en adres gegevens hebben we nodig om je bestelling te kunnen verzenden, deze worden vastgelegd in een persoonlijke account
  • Je email adres gebruiken we voor alle noodzakelijke communicatie omtrent je bestelling
  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven (maximaal 6x per jaar) nadat we jouw toestemming hiervoor hebben verkregen middels een dubbele Opt-in via Mailchimp.com
  • Wanneer jij ons contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien, verder gebruiken we deze gegevens nergens anders voor.

    Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor boven-genoemde doeleinden te gebruiken

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens voor inschrijving voor onze nieuwsbrief worden opgeslagen op servers van Mailchimp. Je kunt je op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en Mailchimp stelt zich aan de daaruit voortvloeiende principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een adequaat beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kun je vinden in de privacyverklaring van MailChimp.  

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd. De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Rechten
Je hebt volgens de AVG het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt tevens het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Ook kun je bij onjuiste gegevens, onvolledig gegevens ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen en/of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens (dataportatie). Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@hippetrends.nl 

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoud je het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

Disclaimer & Cookies
Hier lees je alles over ons disclaimer en cookie beleid