Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 “Hippetrends.nl”: de onderneming die onder de handelsnaam “Hippetrends” gedreven wordt. Vestigingsadres: Meerkoetlaan 45, 6641 ZA BEUNINGEN. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop van Arnhem onder nummer 66329094; “Ontvangstbevestiging”: de ontvangst-bevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze voorwaarden. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden. “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen jou en Hippetrends.nl door of via Hippetrends.nl binnen een overeengekomen termijn aan jou geleverd dienen te worden, waarvoor je een bepaalde prijs dient te betalen


2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Hippetrends.nl gesloten worden en waarbij Hippetrends.nl partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen jou en Hippetrends.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, accepteer je uitdrukkelijk deze voorwaarden.

2.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Hippetrends.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hippetrends.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hippetrends.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Hippetrends.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

3. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Hippetrends.nl zijn vrijblijvend, totdat je de ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Hippetrends.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal zij je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. Je hebt in dat geval de mogelijkheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Hippetrends.nl en jou komt tot stand op het moment nadat je (a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Hippetrends.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Hippetrends.nl; (b) na het doen verwerken van je betaling, door op website van Hippetrends.nl op de “versturen ” button te klikken, hierop van Hippetrends.nl op je e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Hippetrends.nl je bestelling heeft ontvangen (de “ontvangstbevestiging”). Nadat Hippetrends.nl je bestelling heeft ontvangen, zal Hippetrends.nl de ontvangstbevestiging onmiddellijk naar je e-mail adres versturen tenzij van Hippetrends.nl in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst met je zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien je bank- of girosaldo gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de aankoopprijs van het door jou bestelde product te betalen. De overeenkomst bevat alle tussen jou en Hippetrends.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen jou en Hippetrends.nl. De administratie van Hippetrends.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou aan Hippetrends.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Hippetrends.nl verrichtte leveringen. Hippetrends.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

3.3 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: (d) Een omschrijving van het product dat door jou gekocht is en het aantal door jouw gekochte producten; (e) de prijs van het product; (f) de verzend- en administratiekosten in verband met het door Hippetrends.nl uitvoeren van de overeenkomst die zij met jou is aangegaan; (g) eventuele andere kosten; (h) je naam, klantnummer woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd worden, factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres) en je e-mail adres en je telefoonnummer; (i) de leveringstermijn van het product; (j) het bestelnummer van de overeenkomst; (k) de voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn; (l) het e-mail adres, telefoonnummer van de afdeling van Hippetrends.nl, waar je met vragen omtrent je bestelling terecht kan. 

4. VERZENDING, PRIJZEN, LEVERING 
4.1 Het risico tijdens het transport van het door jou bestelde product is voor Hippetrends.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op jou over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Hippetrends.nl kunnen worden uitgesloten.

4.2 Levering vindt plaats via PostNL of DHL. Je bestelling word gratis verzonden binnen Nederland vanaf € 20,-.Voor brievenbus pakketten hanteren wij € 1,99 aan verzendkosten. Pakketten onder € 20,00 hanteren wij € 4,95 aan verzendkosten.

4.3 Indien je woonachtig bent in België, Frankrijk of Duitsland wordt er standaard € 15,00 verzendkosten in rekening gebracht.

4.4 Op het moment dat uw bestelling ons magazijn verlaat, ontvangt u van ons een e-mail met een Track en Trace code. Met deze code kan u op elk gewenst moment kijken waar het pakket zich bevindt.

4.5 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Hippetrends.nl gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft je het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na melding van deze prijsverhoging door Hippetrends.nl. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heb je geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het btw-tarief zijn.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt 1 a 2 werkdagen.

5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Hippetrends.nl overschreden wordt, zal Hippetrends.nl je hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heb je de bevoegdheid om de overeenkomst met Hippetrends.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl te melden.

5.3 De betalingen die je hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door jou wordt ontbonden, zal Hippetrends.nl binnen 10 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan jou terugbetalen.  

6. BESTELLEN 
6.1 ’Mijn Hippetrends’ account
Om in de Hippetrends.nl web shop te kunnen bestellen is het mogelijk om een ‘Mijn Hippetrends’ account aan te maken. Deze hoeft u maar één keer aan te maken.

Ga naar ‘Mijn Hippetrends’ rechtsboven aan de pagina. Klik vervolgens op ‘Account pagina’. Vul de gevraagde gegevens in en klik op ‘Gegevens opslaan’. Gefeliciteerd u heeft een account aangemaakt.

Het Bestelproces:

Stap 1. Selecteer het product dat u wenst te bestellen.
Stap 2. Klik op ‘Toevoegen aan winkelmand’.
Stap 3. Klik op ‘Winkelmand’ om te zien wat u heeft geselecteerd aan producten.
Stap 4. Klik op ‘Naar je winkelmand’ om aantallen te wijzigen of producten te verwijderen.
Stap 5. Klik op ‘Afrekenen’ om uw bestelling af te ronden.
Stap 6. Als u al een account heeft, log dan in onder ‘Ik heb al een account’. Als u een nieuwe klant bent, maak dan een account aan onder ‘Ik wil klant worden’.
Stap 7. Na het aanmaken van uw account kunt u kiezen of waar u het product wilt laten bezorgen.
Stap 8. U kunt nu uw ‘Bestelling afronden’. Selecteer een betaalmethode en klik op ‘Verder met betalen’. Vult u hier uw bank- of creditcard gegevens in en rond de bestelling af.
Stap 9. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw bestelling. 
Stap 10.U ontvangt uw factuur per e-mail

7. BETALEN 
7.1 Welke betaalmethoden kunt u kiezen:

iDEAL
:
Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet-betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw bank.

Creditcard
:
Dit is mogelijk door een Paypal account aan te maken. U kunt uw creditcard gegevens in dat account kwijt. U betaald daarbij nog een stuk gemakkelijker.
Paypal
:
Paypal is een online betaalsysteem. Paypal fungeert als intermediair voor online en mobiele betalingen tussen personen onderling, online verkopers en webwinkels.
Bancontact / Mister Cash
:
Bancontact / Mister Cash is de betaalmethode die het mogelijk maakt om in België direct online te betalen via de online betaalsystemen van de grootste Belgische banken.

Giropay
:
De online betaalmethode Giropay is erg populair bij de Duitse consument. Het betaalproces lijkt veel op dat van iDEAL. Het is veilig en vertrouwd en verloopt volledig via de internetbankieromgeving van de consument.

8. RETOUREN
8.1 Nadat je het door jou bestelde product hebt ontvangen, heb je het recht om binnen 14 werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Hippetrends.nl te ontbinden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2 Indien je de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dien je dit schriftelijk (via e-mail, brief of het herroepingsformulier) aan Hippetrends.nl te melden. Je dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Hippetrends.nl. Je dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen.

8.3 De betalingen die je hebt verricht op het moment dat je de overeenkomst met Hippetrends.nl ingevolge artikel 8.1 en 8.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Hippetrends.nl binnen 14 dagen nadat Hippetrends.nl het door jouw geretourneerde product heeft ontvangen, aan je terugbetalen.

8.4 Hippetrends.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door jouw schuld (anders dan die van Hippetrends.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Hippetrends.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van jou te wijten is of anderszins voor jouw risico komt, zal Hippetrends.nl je hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Hippetrends.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan jou terug te betalen bedrag in te houden.

8.6 Bewaar het verzendbewijs dat u bij het PostNL of DHL servicepunt krijgt goed. Wij vergoeden zoekgeraakte zendingen alleen op vertoon van dit bewijs.

8.7 Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, behoudt hippetrends.nl zich het recht voor om goederen te weigeren of te retourneren.

8.8 Als je retour wordt geaccepteerd krijg je het aankoopbedrag binnen 14 dagen na ontvangst gecrediteerd. Alleen bij het retourneren van een volledige bestelling krijgt u de verzendkosten ook vergoed! 

9. ONVOLDOENDE SALDO
9.1 Indien Hippetrends.nl bij onvoldoende saldo op jouw bank of girorekening de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan jouw bank c.q.. bankgirocentrale te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend. De kosten van een extra incasso bedragen € 2,50 per keer.

10. NIET GOED, GELD TERUG
10.1 Indien je binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of je van mening bent dat het product niet voldoet aan het door jouw bestelde, heb je twee mogelijkheden: (a) je kunt Hippetrends.nl schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) je kunt de overeenkomst met Hippetrends.nl ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl te melden.

10.2 Indien je Hippetrends.nl vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dien je het product aan Hippetrends.nl te retourneren. Hippetrends.nl zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van je terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan je terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het terugsturen van het product komen voor rekening van Hippetrends.nl, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel dat het gebrek aan het product aan jouw te wijten is of anderszins voor jouw rekening en risico is. In dat geval is Hippetrends.nl niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Hippetrends.nl zal in dat geval het product in dezelfde toestand aan je terugzenden, als die waarin zij het product van je ontvangen heeft.

10.3 Indien je de overeenkomst op basis van artikel 8.1(b) ontbindt, dien je het product onmiddellijk aan Hippetrends.nl te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Hippetrends.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

11. AANSPRAKELIJKHEID, RECHTEN EN EIGENDOMMEN 
11.1 Hippetrends.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website of in haar mailings.

11.2. Aan getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten en de afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten.

11.3 Alle afbeeldingen op de site zijn eigendom van Hippetrends.nl en haar leveranciers en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Hippetrends.nl niet gebruikt worden.

12. KLACHTEN EN GARANTIE
12.1 Op de door Hippetrends.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten geleverd wordt. Deze garantie tast jouw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

12.2 Om een beroep te doen op de garantieregeling, dient u de volgende stappen te doorlopen:

1. Stuur direct na constatering van het defect het verzoek met foto’s van het product naar info@hippetrends.nl. 

2. Geef uw ordernummer door (zorg dus dat je deze bewaart).

3. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.
De bovengenoemde garantieregeling laat uw overige rechten op de grond van de wet uiteraard ongemoeid.

12.3 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Hippetrends.nl serieus in behandeling worden genomen.

12.4 Je dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling klantenservice van Hippetrends.nl (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze voorwaarden).

12.5 Hippetrends.nl zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Hippetrends.nl zal je hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten

13. PRIVACY
13.1 Hippetrends.nl zal jouw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden zullen worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (voorheen registratiekamer).

13.2 Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is het door Hippetrends.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met je is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen. Hiertoe kunnen jouw gegevens aan derden worden verstrekt.

13.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die je invult in het registratieformulier wanneer je een product bestelt of hebt besteld.

13.4 Door het aangaan van een overeenkomst met Hippetrends.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleen je uitdrukkelijke toestemming aan Hippetrends.nl voor het doen van aan je persoonlijk gerichte aanbiedingen, alsmede het hiertoe aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.

13.5 Indien je geen prijs stelt op het door of namens Hippetrends.nl doen van aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen, kan je dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl laten weten. Hippetrends.nl zal in al haar aan jou persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar je kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. Hippetrends.nl zal deze verwerking van jouw persoonsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede jouw persoonsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statisch onderzoek door of ten behoeve van Hippetrends.nl).

13.6 Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Hippetrends.nl te richten. Hippetrends.nl zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van jouw bij Hippetrends.nl aanwezige persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 15.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in je bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van jouw persoonsgegevens aan. Hippetrends.nl zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Hippetrends.nl hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Hippetrends.nl jouw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen. Hippetrends.nl zal eventuele derden, aan wie jouw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen. 

14. KLANTENSERVICE VAN HIPPETRENDS.NL 

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

Jansen PMTL Trading / Hippetrends.nl

T.a.v. Afdeling klantenservice

Meerkoetlaan 45, 6641 ZA Beuningen

Telefoon: + 31 (0)6 23 26 33 88

E-mail: info@Hippetrends.nl 

KvK: 66329094

BTW-nummer: NL001883449B73

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.30 uur.

Let op: 
Retouren worden gestuurd naar bovenstaand adres. 
Een retour moet wel eerst worden aangemeld via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. 
Zodra u te horen hebt gekregen hoe u het product kunt retourneren, mag het product retour worden gestuurd.

15. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN 
15.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Hippetrends.nl is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Hippetrends.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen jou en Hippetrends.nl, kun je Hippetrends.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij Hippetrends.nl van mening is dat de aard van dit geschil een bemiddeling niet rechtvaardigt.

15.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 15.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij je binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan Hippetrends.nl meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.